Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

สมัยนี้เงินทองหายากพอๆกับทองคำ พระเอกหนังโป๊บางคนก็ต้องยอมลาวงการเพื่อมาสร้างรายได้อื่นๆเป็นทางเลือกนอกจากการเล่นหนังโป๊เพียงอย่างเดียว แล้วเราที่เป็นคนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงก็ต้องลองหาอาชีพเสริมบ้างแล้ว การเพาะเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงปลาดุกสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินบ่อซีเมนต์และในกระชังแต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดินขนาดบ่อดินที่เหมาะสมเหมาะสมควรมีขนาดไม่เกิน 1 ไร่การเลือกสถานที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกสถานที่สร้างบ่อปลามีดังนี้ สถานที่ไม่เป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนเกินไปสามารถจัดระบบน้ำระบายน้ำเข้าออกได้ดี สภาพดินควรเป็นดินเหนียวสามารถทำเป็นคันบ่อเก็บกักน้ำได้ดี สภาพน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสารพิษของโลหะหนักหรือยาฆ่าแมลงหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสุดท้ายคือทางคมนาคมสะดวก การเตรียมบ่อเลี้ยงปลามีวิธีการเตรียมบ่อดังนี้ คือบ่อใหม่ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่โดยให้ทั่วพื้นบ่อใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่โดยให้ทั่วบอก เติมน้ำให้ระดับ 40-50 cm ทิ้งไว้ 3-5 วันจนน้ำเริ่มเป็นสีเขียวระวังอย่าให้แมลงหรือศัตรูปลา ถ้าเป็นบ่อเก่าต้องทำความสะอาดบ่อนอกเลนให้มากที่สุดและใส่ปูนขาวอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ตากบ่อให้แห้งประมาณ 7 ถึง 15 วันน้ำปุ๋ยคอกใส่ถุงแขวนไว้ตามมุมบ่อประมาณ 60 ถึง 100 กิโลกรัมไร่ กิโลกรัมต่อไร่เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติ และเติมน้ำ 40-50 cm ทิ้งไว้ 3-5 วันจนน้ำเป็นสีเขียว ตอนไปปลาควรตรวจวัดความเป็นกรดด่างของน้ำอีกครั้งถ้าไม่ถึง 7.5 ถึง 8.5 ควรใส่น้ำปูนขาวอะไรน้ำสาดให้ เพื่อปรับความเป็นกรดด่างให้ได้ 7.5 ถึง 8.5 การเตรียมพันธุ์ปลาการเลือกซื้อลูกปลาควรพิจารณา ดังนี้ แหล่งพันธุ์หรือบ่อพักควรดูจากความน่าเชื่อถือและคุณภาพมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพมีความชำนาญในการขนส่งลูกปลาและลักษณะภายนอกของลูกปลาต้องปกติสมบูรณ์ซึ่งสังเกตจากการว่ายน้ำต้องปรับเกลียวไม่ว่ายควงสว่านหรือ ตัวตั้งฉากพื้นบ่อน้ำตัวสมบูรณ์หนวดหาง ครีบสมบูรณ์ก่อน ไม่มีบาดแผลไม่มีจุดหรือปุยขาวเกาะ ของแบบนี้ต้องเสียสละเวลาที่ได้ดูหนังโป๊เอามาดูแลปลาเพื่อสร้างอาชีพเสริม เพราะถ้าคุณเอาจะดูหนังโป๊ไปวันๆคนก็ไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาหรอก ของแบบนี้ต้องสละเวลาและความใส่ใจพอสมควร
อัตราการปล่อยเกษตรกรรายใหม่ควรปล่อยลูกปลาขนาดปลานิ้วจะทำให้อัตราการรอดสูงอัตราการปล่อยปลาขนาด 2-3 เซนติเมตรปล่อย 80 – 100 ตัว ต่อไร่ก่อนปล่อยควรสุ่มนับจำนวนเพื่อตรวจสอบให้รู้จำนวนจริงอาหารและการให้อาหารต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80% เป็นค่าอาหารเพราะฉะนั้นการเลี้ยงใช้อาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษการเลือกซื้ออาหารลักษณะของอาหารสีสันดีไม่เหม็นหื่นขนาดเท่ากัน สม่ำเสมอไม่เป็นฝุ่นการลอยตัวของอาหารในน้ำอยู่ได้นานอาหารไม่เปียกชื้นไม่จับตัวเป็นก้อนไม่ขึ้นราประเภทของอาหารควรเป็นอาหารสำเร็จรูป..

Recommended Articles